Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

ewidencje podatku od towarów i usług (VAT);
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

ewidencja kosztów i przychodów;
ewidencja środków trwałych;
ewidencja wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług;
obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług);
rozliczenie właścicieli;
sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
obsługa pracowników
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo płacowa
Sporządzanie:

list płac;
pasów wynagrodzeń;
imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
deklaracji ZUS;
deklaracja podatku od osób fizycznych (PIT 4);
deklaracja PFRON;
przekazanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
przygotowanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
pomoc w organizacji szkoleń BHP;
nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Rejestracja działalności gospodarczej

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
spółki cywilne;
spółki osobowe;
spółki partnerskie
spółki handlowe

Nową formą działalności firmy jest pomoc dla osób pracujących legalnie za granicą w odzyskiwania podatków tam zapłaconych. Nawiązaliśmy współprace z podobnymi firmami w Niemczech, w Holandii i w Wielkiej Brytanii za ich pośrednictwem pomagamy w odzyskaniu podatku tam zapłaconych, Są tą czasami dość pokaźne kwoty dlatego usługa ta powinna cieszyć się coraz wzrastającą popularnością.

Sprawdzamy także deklaracje podatkowe dla osób, które pracowały za granicą i są zobowiązane do opodatkowania tego w Polsce.